Privacy verklaring

Privacyverklaring Graszoden-bestellen.nl

 

Inleiding
Dit is de privacyverklaring van Graszoden-bestellen.nl. In deze verklaring verschaft Graszoden-bestellen informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen in het kader van de dienstverlening en het gebruik van de website. Graszoden-bestellen gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Graszoden-bestellen.nl verzamelt en verwerkt van betrokkenen.

Door het afnemen van onze diensten en/of producten en/of het bezoeken van onze websites geeft u toestemming aan Graszoden-bestellen.nl om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerken.

Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan Graszoden-bestellen.nl verstrekken indien één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien u nog geen toestemming hebt gekregen.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Graszoden-bestellen is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Graszoden-bestellen.nl is gevestigd op de plataanstraat 28 6031XD Nederweert en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89530608  .

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?

De gegevens die wij verzamelen zijn uw (bedrijfs)naam, personalia, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, KvK-nummer, btw nummer en gegevens over uw bezoek aan onze website (inclusief cookies). Deze gegevens worden verzameld op basis van uitvoering van de overeenkomst of uw toestemming. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de samenwerking of overeenkomst met u uit te voeren.

Bij het invullen van het contactformulier verwerken wij uw naam en e-mailadres. Deze informatie wordt gebruikt ter identificatie en om te reageren op het bericht. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op grond van de toestemming die u ons daarvoor hebt gegeven.

Om u een goede service te kunnen bieden heeft Graszoden-bestellen.nl bovenstaande gegevens van u nodig. De verstrekking van uw persoonsgegevens aan Graszoden-bestellen.nl is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met Graszoden-bestellen.nl te sluiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met Graszoden-bestellen.nl aan te gaan. Wij verwerken uw gegevens dus omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, en verdere gegevens als u ons daar toestemming voor gegeven heeft. Indien wij uw gegevens verwerken op grond van uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken.

Daarnaast gebruiken we de contactgegevens om gebruikers te informeren over ontwikkelingen en informatie over onze producten en diensten.

Bij het bezoeken van de website worden anonieme statistieken geanalyseerd. Bezoekers en/of gebruikers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en klikgedrag. Wij hebben Google Analytics ingesteld in overeenstemming met de instructie van de Autoriteit Persoonsgegevens, zodat de invloed op uw privacy minimaal is.

Maken wij gebruik van cookies?

Wij maken gebruik van verschillende type permanente en sessie cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, smartphone of ander apparaat wordt geplaatst op het moment dat u onze website bezoekt. Sessie cookies worden verwijderd na het afsluiten van de browser, en hebben betrekking op een eenmalig bezoek. Met behulp van permanente cookies die, afhankelijk van het type cookie, enkele jaren bewaard blijven kunnen wij u herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.

Functionele of noodzakelijke cookies
Er worden noodzakelijke en functionele cookies gebruikt om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden bij terugkerende bezoeken.

Analytische cookies
De analytische cookies worden gebruikt om het websitebezoek te onderzoeken. Zo houden wij bij op welke manier u onze website bezoekt, hoe vaak en hoe lang u bepaalde pagina’s bezoekt en wat uw klik- en surfgedrag is. Hiervoor maken wij gebruik van cookies van derden. Zo plaatsen wij cookies van Google Analytics. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres, maar worden alleen gebruikt om inzage te verkrijgen over het bezoek aan onze website en de inrichting van onze website hierop aan te passen. Wij hebben op het verdere gebruik hiervan door deze derden geen invloed. Lees het privacybeleid van deze  partijen voor meer informatie.

Marketing cookies
Graszoden-bestellen.nl maakt gebruikt van een marketingcookie om de acties van bezoekers van onze webwinkel te registreren en te rapporteren na het bekijken van onze webwinkel. Het doel hiervan is het meten van de effectiviteit van onze website. Deze cookies worden ook gebruikt om advertenties op andere websites te tonen. Deze cookies houden bij welke advertenties u al gezien hebt (om te voorkomen dat u te vaak dezelfde ziet) en of u bepaalde diensten van ons heeft afgenomen. Door deze cookies ziet u zo relevant mogelijke advertenties.

Cookies wissen en blokkeren
Sessie cookies worden na elk bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies kunt u via de browserinstellingen op ieder gewenst moment verwijderen. U kunt er tevens via de browserinstellingen voor kiezen om geen cookies toe te staan. Het blokkeren en/of verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat de website van Graszoden-bestellen.nl niet langer (volledig) functioneert. Voor meer informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies kunt u de handleiding en instellingen van uw browser raadplegen.

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Zie voor de bewaartermijnen van cookies het gedeelte over cookies in deze privacyverklaring.

U kunt Graszoden-bestellen.nl op ieder moment verzoeken om gegevens te verwijderen of aan te passen.

Graszoden-bestellen.nl kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Welke partijen hebben toegang tot welke persoonsgegevens?

Het is mogelijk dat Graszoden-bestellen.nl bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze partijen zijn:

  • IT-partners die zorgen voor hosting en onderhoud van de website;
  • Andere partners waarvan wij cookies, plug-ins, applicaties en/of andere software gebruiken op de website (zie onderdeel over cookies);
  • andere derde partijen die nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten en producten (leveranciers, bezorgdiensten, postverwerkers etc.);
  • onze boekhouder/accountant, incassobureau en deurwaarder.

Graszoden-bestellen.nl waarborgt indien redelijkerwijs mogelijk dat deze derden de gegevens verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en slechts gebruiken voor het overeengekomen doel.

Wij verkopen, verspreiden of leasen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien Graszoden-bestellen.nl hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Graszoden-bestellen.nl zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Graszoden-bestellen.nl gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn.


Zo worden de gegevens die u via de website invoert versleuteld via een Secure Socket Layer (SSL) verbinding verzonden, en worden de gegevens opgeslagen op beveiligde servers van Graszoden-bestellen.nl of die van een derde partij waarmee wij samenwerken. Als wij samenwerken met een derde partij, hebben wij heldere afspraken met deze partij om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

Inzage, correctie en verwijdering

U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft uw toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.